Letelepedés 1957-ben (2. rész)

Pénz

Az ausztrál font (“Pound”) rövidítése “£”. Van £1, £5 és £10-os bankjegy (papírpénz). Ezenkívül félfontos papírpénz is, de ez már nem “£”, hanem shilling. A pénzbeosztás (amit hetek alatt meg
lehet szokni) ez:

1 fontban (£) van 20 shilling (s.)
1 shillingben (s) van 12 penny (d.)
Tehát egy fontban 240 penny (d.) van.

Pénzküldés

Ausztrálián belül bankcsekken és bélyegen kívül ajánlott (“registered”, ejtsd: redzsisztered) levélben papírpénzt lehet küldeni. Ezüst vagy rézpénzt borítékban küldeni tilos. Nemajánlott levélben papírpénzt küldeni tilos.

Money Order: ejtsd “moni order”, ez a pénzesutalvány. Minden postahivatalban fel lehet adni. Két példányban állítják ki. Egyik példányt a posta elküldi ahhoz a postahivatalhoz, ahová a pénzt küldjük. A másik példányt visszaadják a feladónak. Ez a példány nem nyugta! Ezt, a visszakapott példányt azonnal borítékba kell zárni és el kell küldeni annak a személynek, akinek a pénzt feladtuk. Az illető személy csak így keresheti fel az ő lakóhelyén levő postahivatalt, ahol a kapott money order szelvényt bemutatja és a posta a közben megérkezett első szelvénnyel történt összehasonlítás után a pénzt végülis kifizeti. Van “international”, azaz nemzetközi money order is, mellyel külföldre is lehet pénzt átutalni a mindenkor megszabott határon belül. Külföldre ausztrál készpénzt kiküldeni sem ajánlott, sem közönséges levélben, nem szabad! Ha külföldről (pld. amerikai rokonaitól) levélben nem ausztrál pénzt kap, pld. dollár bankjegyet, azt bármelyik banknál minden további nélkül be lehet váltam az érvényes árfolyamon.

Postal note: (ejtsd: postlnót) a pénzátutalás legegyszerűbb eszköze Ausztrálián belül. Minden postahivatalban különböző, rányomott értékekben kapható. A kész címletekben kapható szelvényeket a címlet nagyságától függően 1-6 pennyért árúsítják. Ki lehet tölteni a címzett nevét és a postahivatal nevét, ahol a címzett a postai notet be fogja váltani. Ezt az utalványt a pénzküldőnek borítékba kell zárnia és el kell küldenie a címzettnek, aki az utalványra ráírt postahivatalnál benyújtja a szelvényt és azonnal megkapja érte a rányomott címletnek megfelelő készpénzt.

Pénzátutalás

A különféle magánvállalkozásokon kívül Ausztráliából Magyarországra legbiztosabb, bár nem a legkedvezőbb mód, ha saját bankunkon keresztül hivatalosan a Magyar Nemzeti Bankhoz történik rokonaink címére. Ebben az esetben 1 fontért átlag 30 forintot fizetnek ki. Az átutalás lebonyolítását a bank vállalja. Egy személy havonta 30 fontot küldhet külföldre indokolt esetben, amilyen pld. a rokonok támogatása.

{Hú! Szóval 1 font 30 Ft-ot ért. Néhány év múlva bevezették a dollár-rendszert és a fontot megfelezék, átváltották 2 dollárra. 1 dollár tehát 15 Ft-ot ért. Manapság 204-et! Szép kis infláció!}

Levélcímzés

Szigorúan betartott szokás, hogy postabélyeget a megcímzett boríték jobb felső sarkába kell ragasztani! Tehát nem lehet össze-vissza, vagy a boríték hátára ragasztani bélyeget, mert a posta erről nem hajlandó tudomást venni és a címzettel megfizetteti a büntetés-portóbélyeget. Címezni itt általában a következő elrendezésben szokás.

Mr. János Kis
7 Elizabeth Street
HOBART
Tas.

Tehát az angolul címzett boríték sorrendje: keresztnév (kiírva vagy csak a kezdőbetű) – családi név – házszám – utcanév – város – állam. Ha Ausztrálián kívülre küldjük a levelet, írjuk rá annak az országnak a nevét is, amelybe a levelet küldjük. Pld. ha haza írunk, írjuk rá a borítékra, hogy “Hungary”. Ha a levél légipostával megy, a boríték baloldali felső sarkába ragasszuk a postán díjmentesen kapható “By air mail”, azaz “légipostával” feliratú kis kék színű jelzőcédulát. A városoknak csak a belvárosát hívják úgy, ahogy az egész várost ismerjük. így pld. Sydney csak egy kis része az egész e néven ismert nagyvárosnak, mert a kerületeknek külön nevük van, melyet a város neve nélkül, csupán az állam megjelölésével használnak. Pld.: Sydney egyik városrésze, suburb-ja (ejtsd: szabörb): Redfern, N.S.W. Címzésekben erre annál is inkább vigyázzunk, mert ugyanazok az utcanevek csaknem minden “suburb”-ben ismétlődve előfordulnak. Például, ha úgy címezünk egy levelet, hogy George Street, Sydney, az csak a belváros (City) George (György) utcáját jelenti, holott abban a városban, amit “Nagy-Sydney” néven ismerünk az egyes suburb-ökben még 50 “George” Street található.

Megszólítás-címzés:

Beszélgetés közben az angol szokások szerint mindenkit, akit ismerünk, a nevén kell szólítani. A “Mister”, “Missis” vagy “Miss”, tehát úr, úrasszony, kisasszony címet önmagában nem használják, hanem mindig az illető családi nevéhez kapcsolva, tehát “Mr. Smith”. – Ha ismeretlennel beszélünk, akinek nevét nem tudhatjuk, különösen üzletfél vagy felettes esetében, férfinek a “Sir” (ejtsd: szőr) nőnek a “Madam” (madam) megszólítás jár. Ausztrál szokás, hogy sem találkozáskor, sem búcsúzáskor nem fognak kezet jóbarátok sem. Aranyszabály: sohase nyújtsunk mi kezet, kivéve azt az esetet, ha saját lakásunkban fogadunk valakit. Egyszerűen fejbiccentésnél mélyebb meghajlás, vagy kézcsók, ausztrálok között nem szokásos. Senkit sem szólítanak a rangján, hivatali címén. Tehát például a bevándorlási minisztert nem lehet “Mister Minister”-ként megszólítani, lefordítva a magyarul szokásos “miniszter urat”. Ha nevét ismerjük, akkor a miniszterelnök is egyszerűen Mister Menzies. Ha nem ismerjük, akkor egyszerűen csak “Sir”.

Amíg valaki nem tud angolul és jelbeszédet is használ beszélgetés közben, gyakran előfordul, hogy a számokat ujjával mutatja. Nagyon fontos: a számolás e módja közben feledkezzünk meg a hüvelykujjunkról. A hüvelykujj felmutatása súlyos gorombaságot jelent az itteni népszokásban. A kézen számolást tehát a mutatóujjal kezdjük.

Hogyan szerezzen permitet {engedélyt}?

A legújabb magyarországi rendelkezések értelmében a kivándorló útlevél kiadását lényegesen egyszerűbbé tették. A korhatárt elvben 45 évben állapították meg, de minden indokolt esetben ettől is eltekintenek. Az útlevélhez pedig a régebben szükséges számtalan okmányt nem kell beszerezni.

Magyarországi hozzátartozója számára az ausztrál bevándorlási minisztériumtól partraszállási engedélyt (“Landing Permit”) kell kérnie. Annak az államnak a fővárosában, ahol lakik, a szövetségi Bevándorlási Minisztérium kirendeltségéhez kell fordulnia. Ott az összes kérvényűrlapokat díjmentesen rendelkezésére bocsátják. A benyújtáshoz minden kihozandó személyről 2-2 útlevélfényképre van szükség. (Meglévő fényképből is kilehet nagyíttatni, ha hazulról nehézségbe ütközik a kép elküldése.) Aki “permitet” kér, annak lakás és ellátási garanciát is kell aláírnia. Utóbbit a magyar hatóságok követelik meg. {A magyar hatóságok már akkor is aggódtak az ausztrál életszínvonal miatt. A mai napig ezt teszik. Azok már csak ilyenek.} A permit-kérvényeket a beadástól számított 6-8 hét alatt intézik el. A partraszállási engedélyt kérőt a permit megadásáról értesítik. Ajánlatos az engedély számát hozzátartozónkkal közölni, és figyelmeztetni, hogy néhány hét múlva érdeklődjék a budapesti angol követségen, hogy permitje, melyet Canberrából hivatalos úton küldenek Budapestre, megérkezett-e? Ezzel egyidejűleg magyar nyelven kiállított nyilatkozatot kell küldeni az otthoni hozzátartozó számára, melyben magyarul megismétli, hogy lakást és ellátást biztosít hozzátartozójának. Ettől kezdve minden eljárást a hozzátartozónak kell lefolytatnia. Akit otthoni hozzátartozója kiutazási szándéka anyagilag készületlenül ér, erre a célra alakult segélyszervek útján kamatmentes kölcsönt kaphat, több éves részletfizetésre. Az ezzel foglalkozó szervek a kivándorlók útjának Magyarországon kívüli részén az utazás megszervezését is magukra vállalják (pld. kísérő, tolmács, szálloda, stb.)

Ingyenes angol nyelvtanfolyam:

A bevándorlási minisztérium háromféle ingyenes nyelvtanulási lehetőséget nyújt:

  1. Minden állami iskolában (“public school”) ahol legalább 6 ember jelentkezik, ingyenes tanfolyamot nyitnak. Így majdnem minden kerületben több iskolában van tanfolyam. Érdeklődni a legközelebbi iskolában, vagy annál az oktatásügyi minisztériumnál lehet, ahol lakik.
  2. Levelező tanfolyam: ugyancsak az oktatásügyi minisztériumoktól lehet ezekre a tanfolyamokra beosztást kérni. A tanfolyam nyomtatott leckék tanulásából, kidolgozásából, stb. és a tanár által kijavított leckék visszaküldéséből áll. Ez a tanfolyam is ingyenes.
  3. Rádiós tanfolyam: az “ABC” (állami) rádióállomásokon minden héten rádiós nyelvtanfolyamot közvetítenek. A rádiótanfolyam anyagát képes füzetben az oktatásügyi minisztérium – ha kéri – ingyen és rendszeresen, előre megküldi. E három módszert külön-külön vagy kombinálva, rövid időn belül megszerezheti azt a nyelvtudást, mely az itt való érvényesülésnek, boldogulásnak egyik előfeltétele.

Betűzés

{Angolul: spelling. Ezt kihagyom.}

Iskolarendszer:

Szabad iskolaválasztás van. Vannak állami (“public”) és egyházi és másféle magán (“private”) iskolák. Az oktatási kötelezettség 6 évtől 15 éves korig tart. Az állami iskolák ingyenesek, többnyire a tanszereket is ingyen adják. A magániskolákat itt kizárólag a tandíjakból tartják fenn. A legtöbb magániskolát a r. kat. egyház tartja fenn és kizárólag ezek az európai értelemben vett hitvallásos iskolák. Az állami iskolákban a vallásoktatás fakultatív. Tehát az részesül vallásoktatásban, aki arra jelentkezik. A többieket általános keresztény erkölcsi oktatásban részesítik. Az osztályozás vizsga alapján történik. A vizsgarendszer mindenütt titkos és írásbeli. Az első elemitől az egyetemig.

Óvoda majdnem minden iskola mellett működik, ahová az 5 éveseket veszik fel. Játszó-óvodák 5 évesnél fiatalabbak számára az iskoláktól függetlenül működnek. Javarészük magán (egyházi) kézben van.

New Guineába

főleg magányos férfiak vállalhatnak állandó állást. A lapokban megjelent hirdetésekre, vagy személyes összeköttetés révén kell beadni az alkalmazási kérvényt az állami állás elnyeréséért, illetve a magáncégekhez állásért. Ha az állam vagy a magáncég alkalmaz valakit, Canberrában a “Department of Territories”-től külön beutazási engedélyt kell kérni. (Application for permit to enter the Territory of N.G.) Akinek nincsen előre biztosított állása, szintén beutazhatik New Guineába, de akkor is külön belépési engedélyt kell kérnie és igazolnia kell, hogy legalább 80 font készpénze van, aminek egy részét letétbe kell helyezni. Ezenkívül visszatérő hajó vagy repülőgép jegyét is fel kell mutatnia. Álláshirdetések, stb. a Port Moresbyban megjelenő “South Pacific Post” c. lapban találhatók. Címe: G.P.O., Port Moresby, N.G.

Rádió:

109 rádióadó működik. Néhány kivételével mind részvénytársasági (magán) kereskedelmi vállalkozás. Ennek következtében sok hirdetést közölnek. De minden államban legalább 2-3 igen jó, színvonalas műsort sugárzó, nem kereskedelmi adó is működik. Ezek az “ABC”-adók (az “Australian Broadcasting Commission” állomásai). Államiak, de teljesen semlegesek (pártonkívüliek)

Sajtó:

a reggeli lapok itt is jobbak, mint a szenzációt kergető délutániak. Beosztásuk teljesen más, mint a magyarországi lapoké. A legnagyobb pártok is csak heti vagy havi lapokat adnak ki, melyeket senki sem olvas. A napilapok magántársaságok kiadásában jelennek meg. Mindenféle hírt közölnek – kommentár nélkül. A szerkesztőség véleményét külön, feltűnő formában közlik. Hazai jellegű “vezércikk” ismeretlen. A lapokat ausztráloknak írják, tehát elsősorban az ő szempontjukból válogatják össze a híreket. Sokszor csak két soros az a hír, ami pld. nekünk igen fontos, míg gyakran egy oldalas cikket olvashatunk, ami a frissen érkezettet egy sor erejéig sem érdekli. (Többek között ez az oka annak, hogy pld. magyar újság megjelenésének is van értelme.) Aki nincsen megelégedve a helyi sajtóval, bármiféle máshol megjelenő lapra előfizethet. Légipostával 4-8 nap alatt érkeznek ide a tengerentúli újságok.

Néhány javaslat:

Bármilyen szakképesítése is van, legalább egy-két évig ne gondoljon önállósulásra. Leghelyesebb, ha szakmájában munkát vállal és kitapasztalja az itteni szokásokat, fogásokat és körülményeket. Minden ausztráliai államban bíróság állapítja meg azt az összeget, melynél kevesebbet senki sem kaphat. Ez a “Basic Wage” (ejtsd: bézik védzs). A valóságban majdnem minden szakmában, ahol a tanulatlan segédmunkásnál valamivel többet kell tudnia a munkavállalónak, ennél a minimális fizetésnél magasabb a fizetés. A “Basic Wage” és a szakszervezetek által kiharcolt magasabb bér közti különbség a “margin” (márdzsin), tehát a különbözet. Túlórát, szombati, ünnepnapon végzett és éjszakai munkát 50-100 százalékkal jobban fizetnek.

Számtalan példa igazolja, hogy ötven éves ember sem vén ember ha szakmája van, ért valamihez. Igyekezzék – ha nincsen – kiválasztani egy jó, Önnek megfelelő szakmát és tanulja ki! Ezzel nemcsak magasabb fizetést biztosíthat magának, de ez az egyetlen útja a pénz nélkül érkezett bevándorlónak arra, hogy idővel önállósítsa magát és íly módon kikerüljön a kilátástalan segédmunkás-sorsból.

Csekkbeváltás. Ausztráliában a pénzforgalom túlnyomórészt csekkel bonyolódik le. Sok helyen csekkel fizetik az alkalmazottakat is. Ha még nincsen csekk (bank) számlája, a csekket akkor is nyugodtan elfogadhatja. Bármelyik magyar ismerőse – miután majdnem minden régebben itt élő magyarnak van csekkszámlája – átveszi, illetve hajlandó lesz készpénzt adni érte.

A legfontosabb tanácsunk: ne gondolkozzék, amikor az első munkát kínálja az állami munkaközvetítő vagy egy magánember. Az első adódó munkát azonnal fogadja el! Itt semmiféle megkötöttség nincs. Egy hetes felmondással bármikor elhagyhatja első munkahelyét, ha jobbat talál. De a “jobb munka” rendszerint úgy adódik, ha már valahol dolgozik és alkalma, nem utolsósorban saját pénze van már a “körülnézésre”.

Lakás. Itt is elég komoly kérdés. Városokban 1-3 font között lehet kapni – viszonylag könynyen – magánosok vagy gyermektelen házaspárok részére berendezett szobát. Általában reggelit a házigazda ad, mert különben a szoba nem albérlet, tehát nem mondható fel hét napon belül. Sok helyen főzési lehetőség is van. Családosok részére lakást kapni itt is nehezebb.

Szakmai, hivatási problémáival forduljon bizalommal lapunkhoz! Itteni tapasztalatokkal rendelkező és eredményes kartársával megismertetjük. Ne hallgasson a mende-mondákra, a saját hibájukból sikertelenekre! Ausztrália elég nagy! Senki sem féltékeny! Mindenki örömmel tájékoztatja kartársait! Keressen velük kapcsolatot!

Jogok – Kötelességek

Házasság

Ausztráliában kötelező polgári házasságkötés (anyaykönyvvezető előtt) nincsen. Tehát vagy csak egyházi vagy csak polgári házasságot lehet kötni. Kettőt együtt (mint odahaza) nem lehet. A házasság megkötéséről készült jegyzőkönyvet az esketést végző lelkész állítja ki és küldi be az állami anyakönyvvezetőnek.

Születés

Az egyházi szertartáson kívül a gyereket anyakönyveztetni kell. Ha kórházban történt a szülés, a kórház automatikusan elintézi ezt a problémát. Vigyázni kell, hogy a magyar családi vagy keresztnevet pontosan jelentsék be a “register”-nél.

Minden lakcím és állásváltozást

egy héten belül be kell jelentenie annak, aki még nem állampolgár. A bejelentést eddig személyesen kellett megtenni. Ez év elejétől írásban is lehet. Erre szolgáló űrlapot minden postahivatalban és körzeti munkaközvetítő irodában (Employment Office) lehet kapni.

Állampolgárság

iránt az “application” legkorábbi beadási ideje: a megérkezés után 12 hónapra. Az ötödik év előtt kell a végleges kérvényt beadni és általában a hatodik év folyamán – különféle feltételeknek való megfelelés esetében – kerül sor az állampolgári eskü letételére. Aki ausztrál állampolgár lett “by naturalisation” (azaz honosított és nem született állampolgár) ugyanazokat a jogokat élvezi, mint aki itt született, tehát útlevelet kaphat, s időlegesen vagy véglegesen is elhagyhatja Ausztráliát családjával együtt. A kiskorú gyermekek azonban 18 éves korukig nem vesztik el honpolgárságukat s akkor nyilatkozhatnak, hová akarnak tartozni. Végleges elköltözés esetében a vagyon (pénz) kivitelére az általános és mindenkor érvényes valutaforgalmi szabályok érvényesek.

Névváltoztatás:

Keresztnevet nem lehet megváltoztatni. Családinevet lehet. Külön engedélyt kell kérni. Az illetőnek el kell készítenie (ügyvédje segítségével) egy “Deed Poll”-t, ami nagyjából azonos értékű a magyar közjegyzői okirattal. A névváltoztató ebben az okiratban kijelenti, hogy ezentúl ezt és ezt a nevet fogja használni. Az okirat bélyegilleték alá esik és a “Registrar Generalnak” be kell mutatni. Hétköznapi használatra – tehát nem hivatalosan – munkahelyen stb. keresztnevét vagy családnevét engedély nélkül használhatja lefordítva vagy leegyszerűsített írásmóddal. Pld. a magyar “sz” betű helyett csak “s” betűt ír s így tovább. Fontos: határozza el, hogy nevét milyen módon írja alá és mindig ezt az egy aláírásmódot használja!

Végrendelet

készítése igen ajánlatos. Erre szolgáló hivatalos űrlapot minden nagyobb papírkereskedésben (“stationery”) lehet kapni. Aki végrendelet hátrahagyása nélkül hal meg, különösen ha magányos,