Előszó

Egy papírra nyomtatott blog 1913-ból!

GUBÁNYI KÁROLY: AUSZTRÁLIA
116 KÉPMELLÉKLETTEL ÉS 12 TÉRKÉPPEL
BUDAPEST LAMPEL B. (WODIANER F. ÉS FIAI) RT. KÖNYVKIADÓ VÁLLALATA

A szerző előszava az első kiadáshoz

Ausztrália érdekesebb tájait és sajátszerű életviszonyait tárgyaló jelen munka szerzője összesen hét évet töltött a távoli világrészben. Az időnek egy része folytonos utazások közt telt el, több mint öt év azonban állandó aktív munka közben röppent tova, New-South-Wales állam egy virágzó vidékének a modern gazdasági kultúra céljaira történt berendezésénél. A könyv minden részlete Ausztráliában készült, nagy része a Riverinán, egy magyar farmon íródott az esős időszak nyugalmasabb napjai és hosszú magányos estéi folyamán. Kelt Budapesten, 1913 október havában. Gubányi Károly

Az eredeti könyv grafikus formátumban, eszméletlenül nagy fájlméretben (20+30 MB) fellelhető a Magyar Elektronikus Könyvtárban. Csak a könyv 7. fejezetét idézem, mert ez az, ami báró Gubányi Károly vasútépítő mérnök és földrajztudós letelepedéséről szól. A többi az földrajzi leírás, ami ma már nem érdekes.

Modernizáltam a helyesírást és a szókészletet. A stílust nem tudtam, az túl nagy munka lett volna. Néhány szó, amit le kellett cserélnem: januarius – január, februarius – február, papagály – papagáj, ausztrál medve – koala, intenzívus – belterjes, intenzív, szociálisztikus – szociális, New-South-Wales – Új-Dél-Wales.

A szerző

Gubányi Károly

báró Gubányi Károly (Jobbágyi, 1867. szept. 9. – Pilis, 1935. jan. 13.): mérnök, földrajzi utazó. Tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen végezte, oklevelet 1890-ben szerzett. Néhány évi hazai vasútépítési gyakorlat után Szentgáli Antallal együtt Mandzsúriába utazott, ahol részt vett a Mandzsu-vasút, elsősorban a vasútvonal alagútjainak építésében, majd Vlagyivosztok kikötőjének építkezésénél vállalt munkát. A japán-orosz háború kitörésekor hazajött, de 1906-ban Ausztráliába utazott, ahol ültetvényesként élt. 1913-ban visszatért Magyarországra s Pilisen létesített mintagazdaságot. Több útirajza, műszaki, gazdasági és gazdaságpolitikai tárgyú tanulmánya jelent meg. Szépirodalommal is foglalkozott.

Művei:

  • Öt év Mandzsuországban (Bp., 1906)
  • Ausztrália (Bp., 1913)
  • Itthon és a nagyvilágban, Világutazásaim tanulságai (Bp., 1927)
  • Mukdeni sírok (Bp.)
  • Tengerentúli történetek (Bp:, 1915)