Wagga Wagga

A Riverinának egyik legjelentékenyebb kereskedelmi központja és egyúttal Új-Dél-Wales államnak valóban tipikus vidéki városa ez a kellemes hely, a Murrumbidgee folyó partján.

Az "új" postahivatal. 1888-ban, az átadás másnapján a helyi újság ezt írta róla: Az épület külsejének olcsó és silány jellege már régóta közbeszéd tárgya.

Építkezése, közlekedése és az élet általános berendezése tekintetében Ausztrália vidéki városai között alig van valami különbség, s aki néhányat ismer közülük, az valóban valamennyit ismeri.

Wagga-Wagga fő előnye, hogy a folyó mellett fekszik és keletkezését is a folyónak vagy helyesebben a folyón átvezető hídnak köszöni, amely már akkor létezett, amikor a városnak még híre sem volt.

Fából épült vashíd - 1895. Drágának találták az acélgerendákat, hát fából készítették. Száz évig bírta, akkor átengedték a hétvégi sétálóknak. Ma már annak sem az igazi, felújításra szorul, mert veszélyessé vált.

Jóval a vasutak létesülése előtt az Ausztrália belső vidékéről Melbourne felé vezető útvonal ott szelte át a Murrumbidgee folyót. A híd közelében létesült vendéglők és tanyák, a szekeresek és hajcsárok állomása volt a város épülésének első kezdete.

A híd körüli sátortanyák közelében élelem után vadászó, nagyszámú fekete varjúról nevezték el a bennszülött marhahajcsárok a helyet vá-gá-vá-gá-nak, ami az ő nyelvükön varjút vagy varjast jelent.

Ma már több mint 30 éve, hogy Ausztráliának fő vasútvonala, a Sydney és Melbourne közötti vonal kiépült (1880 körül); ennek most Wagga-Wagga az egyik fő és jelentőségében folyton emelkedő állomása.

Bár a helynek egyes folyóparti negyedei százados, ős, vad fáival és szakadozott meder part-rész léteivel, kezdetleges alacsony házaival, még erősen emlékeztetnek a múlt időkre, a városnak különösen az üzleti része teljesen modern építkezésű. Pompás platánok, fenyők és fehér cédrusok szegélyezik az utakat, meg a makadámozott tiszta utcákat.

Verandás kocsma Wagga Waggában

Minden ausztráliai városnak van egy főutcája, amelyben a legélénkebb üzleti élet áramlik. Itt vannak a szállodák, a bankok, a posta és városháza és az elsőrangú üzletek. Az ausztráliai építkező módhoz tartozik a födött gyalogjáró, ami úgy jő létre, hogy minden épület elé verandát állítanak, ami az első emeleten széles balkonnak van kiképezve.

Városias beépítés. Jellegzetes teraszos lakóház Wagga Waggában

A fedett veranda a Nap és eső ellen egyformán védi a járókelőket, míg a széles balkon az esti órákban a lakóknak legkedveltebb tartózkodóhelye.

Némi kis gúnyolódással az ausztráliai vidéki város lakóiról azt szokták mondani, hogy üzleteiket és komoly ügyeiket nagyrészt a veranda alatt végzik el és ami kellemes dolog fordul elő az életükben, az mind a balkonon történik meg velük.

Wagga-Wagga üzleti negyedében a köznapok délelőtti óráiban igazán meglepő a forgalom, ami élénken mutatja környező, újonnan feltárt vidékének gazdasági fellendülését. A központ kereskedelmi és kulturális életét azonban minden ékes leírásnál többet mondóan lehet megvilágítani néhány jellemző számadattal.

Faház hullámlemez-tetővel, bika-orrú verandával, rácsos diszítéssel és napellenzővel az ablak fölött

Az alig nyolcezer lakosú városban 27 szálloda van, a háztartás és személyi szükségletek minden elképzelhető cikkét 12 elsőrangú üzletben lehet beszerezni. Ausztráliának nyolc vezető bankja tart a városban fiókintézetet. Több mint harminc termény- és állatkereskedő, meg földágens vezet itt állandó irodát és bonyolítja le a vidék adás-vevési üzleteit. Hat orvos, öt fogorvos és három  állatorvos kezeli a közegészség ügyét, amit még egy korszerű nagy közkórház és három gyógyszertár is szolgál.

Hét pap intézi a lelki ügyeket és négy ügyvéd igazítja el a jogügyi differenciákat.

Ezek a házak már mind álltak Gubányi idejében

Hat szabadkőműves páholy, több klub és olvasókör, jótékonysági és sportegyesület teljesítenek sokoldalú társadalmi missziót; pompás, kényelmes lóversenytere és az állandó gazdasági kiállítás terjedelmes épületei pedig a vidék gazdagságának és a közönség áldozatkészségének monumentális hirdetői.

Mindaz, amit a modern civilizációtól elválaszthatatlannak tartanak, meglelhető itt egy alig nyolcezer lakosú vidéki városban és ami a fő, a város lakosságának legnagyobb része állandóan ki is veszi a részét az előnyökből és az azzal járó áldozatokból.