Bennszülöttek

Falfestmény Sydney bennszülött negyedében, Redfernben: Strength, struggle (Erő, küzdelem)! Ököllel és akaraterővel a kábítószeres fecskendő ellen.

SahulA legújabb (2016) genetikai kutatások szerint 72 000 évvel ezelőtt egy nagy kivándorlás volt Afrikából, az emberiség őshazájából. Ezek a kivándorlók a mi elődeink. Afrikán kívül mindenki ennek a csapatnak a leszármazottja.

58 000 évvel ezelőtt a pápuák és az ausztrál bennszülöttek elődei leváltak a fősodrástól és 50 000 évvel ezelőtt elérték Szahul őskontinenst, ami a mai Pápuát és Ausztráliát foglalja magába. 2016. novembere óta tudjuk, hogy 49 000 évvel ezelőtt már tüzet raktak a dél-ausztráliai Flinders-hegység egyik sziklabarlangjában, egy Warratyi nevű helyen.

37 000 évvel ezelőtt a pápuák és az ausztrálok genetikailag elkülönültek, pedig Ausztrália akkor még nem szigetelődött el teljesen, csak a közlekedés vált nehezebbé a Carpenteria-alföld eláradása miatt. A teljes leválás csak 8 000 évvel ezelőtt történt meg.  Az utolsó eljegesedés idején, kb. 20-30 ezer évvel ezelőtt Ausztrália belső területe kiszáradt és a mai napig úgy is maradt. Ez elválasztotta egymástól a keleti és a nyugati törzseket. Ez az elválás is kimutatható a génjeikben.

A kutatás nem csak az eredetről világosított fel bennünket, hanem azt is kimutatta, hogy az ausztrál bennszülöttek alkalmazkodtak a sivatagi viszonyokhoz. Télen, a fagyos éjszakákon nem nő meg a metabolizmusuk. Állják a fagyot, na.

2013-ig úgy tudtuk, hogy a kontinensre érkezés után a bennszülöttek teljes elkülönülésben éltek és semmi kapcsolatuk nem volt a külvilággal. Most kiderült, hogy az elkülönülés még sem volt tökéletes. 4230 éve kisebb számban indiaiak is jöttek. Elkeveredtek a bennszülöttekkel. Milyen érdekes egybeesés: ugyanakkor érkezett Ausztráliábanova-perisa kutya, és a kőszerszámok kidolgozottsága is akkor javult meg. Lásd illusztrációnak Nova Peris és gyerekei képét. Nova bennszülött, de mikor először láttam a tévében, mert híres sportoló és újabban politikus is, azt hittem, hogy indiai bevándorló. Hát az, de az elődei 4230 éve jöttek.

A bennszülöttek  kevesebben vannak, mint mondjuk a lengyel származású ausztrálok. Társadalmi helyzetük hasonlít a magyarországi cigányságéhoz. A színvak bevándorlási politika és a multikulturalizmus sokat javított a helyzetükön, mert megszüntette az addig meglévő, számukra csak vereséget hozó fekete-fehér felállást és őket is besorolta a sok etnikum közé egyiknek. Magyarországi turisták osztották meg velem megdöbbenésüket a bennszülöttek helyzete láttán: – Hogy lehet, hogy itt mindenféle egyéb nemzetiségből származók olyan jól élnek, csak ezek maradtak ilyen szerencsétlen sorban? –

10 bennszülött felnőtt közül 6 segélyből él. (2005-ös adat)

Vannak is, meg nincsenek is. Tudnod kell, hogy merre keresd őket, különben évek múlnak el és nem találkozol eggyel sem. A létezésükről jóformán csak a politizáló sajtóból értesülünk. Távol vannak tőlünk, fizikailag is és tudatilag is. Egy bennszülött vezető ezt nagyon okosan szemléltette egy tévé-interjúban. Megkérte a riportert, hogy soroljon fel négy amerikai indián törzset. Az újságíró kapásból mondott négyet. Most mondjon négy ausztrál bennszülött törzset! Az már nem ment. Egyet tudott, de ezzel kimerült a tudománya. Jött a következő rejtvény: Mondja azt, hogy igen, négy európai nyelven! Ez is ment az újságírónak. Most ugyanezt négy ausztrál törzsi nyelven! Ez már nem ment. Egyet sem tudott.

A közelmúltban megjelent sajtócikkekből fordítottam:

A 2010-ben bevezetett  új történelem-tanterv végre szakít a szélső-balosnak számító gyász-karszalagos történelem-szemlélettel, amely a bennszülöttek szemszögéből nézi Ausztrália fehér telepes történelmét. A most bevezetendő anyag fehér és fekete oldalról is megvizsgálja a kontinens benépesülését.

Már a 4. osztálytól kezdve tanulnak olyan alapvető dolgokról, mint az Első Flotta megérkezése Ausztráliába, az első kapcsolatteremtés az európaiak és a bennszülöttek között, ennek hatása a környezetükre és megélhetésükre.

A 9. osztályban: 1750 – 1901, a modern világ megteremtése, a bennszülöttek személyes élményei, ahogy elsődleges és másodlagos források leírják.

A 10. osztályban: Ausztrália a modern világban, 1901-től napjainkig. Jelentős társadalmi mozgalmak és emberjogi küzdelmek, mint pl. India függetlenné válása, a külön utas fejlődés Dél-Afrikában, a feketék egyenjogúsági küzdelme az Egyesült Államokban. Az ausztrál bennszülöttek küzdelme a polgárjogokért. A kormánypolitika változásai: védelem, asszimiláció, integrálás, kibékülés, önigazgatás. Az 1967-es népszavazás a bennszülöttek egyenlő jogai ügyében. Bocsánatkérés az ellopott generációért.
Az ausztrál bennszülöttek a 22 milliós lakosság két százalékát teszik ki. Az elmúlt évtizedekben több milliárd dollárt költöttek az őslakosok oktatásának és lakhatási helyzetének fejlesztésére. Ennek ellenére továbbra is a legszegényebb és leghátrányosabb helyzetű kisebbségnek számítanak az országban, születéskor várható élettartamuk 17 évvel rövidebb, mint a többi ausztrálé.

Az ausztrál bennszülöttek évtizedeken át tartó mellőzöttségük, a velük szembeni rasszizmus és hátrányos megkülönböztetés miatt megbélyegzetté és életképtelenné váltak, ma is a társadalom peremén tengődnek – jelentette ki pénteken az ENSZ különleges jelentéstevője Canberrában tartott sajtótájékoztatóján.

Anand Grover két hete kezdődött missziója során felkereste az bennszülött közösségeket, és a látottakról úgy beszélt, hogy Ausztráliát fejlett és gazdag országnak ismeri, de megrendítők az őslakosoktól hallott történetek, megrázóak ezeknek a közösségeknek az életkörülményei, a rokkantság és a megelőzhető betegségek elterjedtsége. Grover szerint az őslakosok jelentős részénél csorbul a testi és a szellemi épséghez való jog, nincsenek kielégítve alapvető szükségleteik, korlátozott a lakhatáshoz, a tiszta ivóvízhez, az egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz való hozzájutásuk.
Két év alatt a kormány elköltött 200 millió dollárt a bennszülöttek életkörülményeinek javítására. A bürokraták életkörülményei biztosan megjavultak, mert összesen 11 házat sikerült a bennszülötteknek átadni, mégis elment a pénz. Ha a kormány elképesztő árkalkulációját vesszük alapul, akkor is ismeretlen 183 millió dollár sorsa.

Mit kell még tudnunk a bennszülöttekről?

Mivel a személyes találkozásra nincs sok lehetőség, hát jótét lelkek gondoskodnak arról, hogy közlekedés közben is tanuljunk valamit róluk. Már persze azok a közlekedők, akik tudnak olvasni.

Ha a sydney-i gyerekek 80%-a nem tudna olvasni, akkor hajlandó lennél segítő kezet nyújtani nekik?