Jó hír, jó későn

Szalmavirágok

Szalmavirágok

Új rendelkezés az EU-ból. Ezzel kellett volna kezdeni, valamikor 1957-ben, az EU elődjének számító gazdasági közösség megalapításakor. Mit 57-ben? A Római Birodalomban meglévő gyakorlatot kellett volna fenntartani a mai napig.

Idézet a rendelet szövegéből:

. . . az Európai Uniónak olyan konkrét intézkedéseket kell elfogadnia, amelyek egyszerűsítik a valamely tagállam hatóságai által kiállított egyes közokiratoknak egy másik tagállamban való bemutatására vonatkozóan meglévő adminisztratív követelményeket.

E rendelet hatályának a valamely tagállam hatóságai által, az adott állam nemzeti jogának megfelelően kiállított olyan közokiratokra kell kiterjednie, amelyek elsődleges célja az alábbi tények megállapítása:

 • születés,
 • életben lét,
 • haláleset,
 • név,
 • házasságkötés (beleértve a házasságkötési képességet és a családi állapotot),
 • a házasság felbontása,
 • a különválást vagy a házasság érvénytelenítése,
 • a bejegyzett élettársi kapcsolat (beleértve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képességét és a bejegyzett élettársi kapcsolattal összefüggő jogállást),
 • a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése,
 • a bejegyzett élettársi kapcsolatban élők különválása vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelenítése,
 • leszármazás,
 • örökbefogadás,
 • lakóhely és/vagy tartózkodási hely, illetve
 • állampolgárság.

E rendelet hatályának ki kell terjednie a valamely személy részére az állampolgársága szerinti tagállam által kiállított, az illető büntetlen előéletét igazoló közokiratokra is. E rendelet hatályának továbbá azokra a közokiratokra is ki kell terjednie, amelyeknek bemutatását megkövetelhetik az állampolgárságuktól eltérő tagállamban tartózkodási hellyel rendelkező uniós polgároktól, amennyiben utóbbiak a vonatkozó uniós szabályozással összhangban az európai parlamenti választásokon vagy a helyhatósági választásokon aktív és/vagy passzív választójogukat abban a tagállamban kívánják gyakorolni, ahol tartózkodási hellyel rendelkeznek.

A teljes rendelet:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016R1191

Standard