Új szakma-lista készül

Márc. 10-én Canberrában, az ügynöki kamara számára tájékoztatót tartott Kruno Kukoc államtitkár-helyettes és más tisztviselők a Bevándorlási Hivatalból.
Az ülésről tájékoztató is megjelent, bár elég tömör formában. A számunkra fontos részekből idézek.

Skilled Occupations List
Skills Australia reviewed the SOL in October 2010.
– Refer to Skills Australia website for which occupations might be removed as they have an occupation by occupation analysis.
– New list should be announced in May 2011, to take effect from 1/7/11.
– If an applicant has lodged and occupation is removed from SOL then they will still be eligible, but will lose priority processing. DIAC is looking at changing regs to facilitate
this.
– There are now fewer applications being lodged than available places in the program, and DIAC anticipates processing priority level 4 in the coming year.

– A bevándorlásra alkalmas foglalkozások jegyzékét (SOL) a szakmai hatóság (Skills Australia) 2010 októberében vizsgálta felül.
– Nézd meg a honlapjukat, mert ott részletezik, hogy mi is a helyzet az egyes foglalkozásokkal. Ebből ki lehet következtetni, hogy melyeket fogják levenni a listáról. http://www.skillsaustralia.gov.au/SOL_review.shtml
Ezt a tanulmányt annak is érdemes átnézni, aki már benyújtotta a pályázatát, mert nagyon hasznos munkaerő-piaci információkat tartalmaz.
– Az új listát 2011 májusában teszik közé és július 1-től vezetik be.
– Ha egy pályázónak a pályázat benyújtása után veszik le a foglalkozását a listáról, attól még figyelembe veszik, de egy lassúbb sorba kerül át. Ehhez még meg kell változtatni a Bevándorlási Szabályzatot is.
– Kevesebb pályázatot adnak be a jelentkezők, mint ahány hely van, ezért a hivatal úgy látja, hogy jövőre a lassúbb sorban (priority 4) toporgó jelentkezők ügyét is fel lehet majd dolgozni.

– 457 Occupations List was recently changed – these were as a result of the ASCO -> ANZSCO shift.
– Occupations removed had dropped in terms of skill level.
– Occupations added had increased in skill level.
– WTO considerations require that most occupations at skill level 1-3 be included, and also keen not to disadvantage employers.
– DIAC analysed activity in the occupations removed – all had less than 10 applications lodged.
– A new 457 booklet has been released – seeking to make it clearer for employers.
– Significant increase in demand this year.
– Priority processing for flood reconstruction – so far only 9 approvals. There have been delays due to sponsors needing to get documentation together.

– A 457-es (munkáltató szponzorálta ideiglenes lakos) vízumhoz jó szakmák listáját a közelmúltban felülvizsgálták. A régi és az új szabvány (ASCO, ANZSCO) közti átmenet miatt.
– Azok a foglalkozások hullottak ki, amelyeknek a szaktudási szintje csökkent és azok kerültek fel a listára, amelyeké növekedett.
– A kihullott foglalkozások nem lehettek fontosak, mert 10-nél kevesebben pályáztak rájuk.
– A szabvány szerinti 1-3 kategóriás foglalkozások közül majdnem mind rajta van a listán. A Bevándorlási Hivatal politikája az, hogy nem szabad hátrányos helyzetbe hozni az egyes munkáltatókat.
– Új brosúrát is kiadtak, amely munkáltatók jobb tájékoztatását szolgálja.
– Idén jelentősen nőtt a jelentkezések száma.
– Az árvíz miatti újjáépítés céljára eddig 9 pályázatot fogadtak el. A dolgot hátráltatta az is, hogy a szponzorok lassan kaparják össze a szükséges dokumentumokat.

Business Skills Program
– A discussion paper for review of Business Skills has been issued – 33 responses currently being reviewed.
– No policy position within DIAC has been formulated yet.

– Az üzletember (magyarul vállalkozó) program felülvizsgálatáról egy vitairatot adtak közé, amire csak 33 hozzászólás futott be.
– A Bevándorlási Hivatal még nem alakította ki az álláspontját.

http://g4.net.au/wiki/wp-content/upload … 110310.pdf

Standard