Ausztráliai muszlimok

Érdekes cikk jelent meg az országos napilapban. Most, hogy Magyarországon minden a  szíriai menekültekről szól, talán nem érdektelen ez sem:
In Germany and The Netherlands, second-generation Muslims are twice as likely to leave school before completion than their native-born counterparts; in Australia, secondary school retention rates are no lower for second-generation Muslims than they are for the youth population as a whole.

Németországban és Hollandiában a második generációs muszlimok iskolai lemorzsolódási aránya kétszer akkora, mint a helyieké. Ausztráliában ez az arány ugyanaz, mint a tágabb népességben általában.

in Germany and The Netherlands, young Muslims are only one-third as likely to complete post-secondary education as their native-born counterparts, with the result that barely 7 per cent of the children of Turks in Germany and 29 per cent of the children of Moroccans in The Netherlands gain a post-secondary credential; in Australia, the difference in entry rates is small, so that 43 per cent of second-generation Muslims have a post-secondary credential, compared to 52 per cent of the entire population aged 18 to 35.

Németországban és Hollandiában a fiatal muszlimok és a helyiek továbbtanulási aránya 1:3-hoz. Németországban a török gyerekeknek csak 7%-a tanul tovább, Hollandiában a marokkói gyerekeknek csak 29%-a. Ausztráliában a továbbtanulási arányok alig különböznek: a második generációs muszlimok 43%-a tanul tovább, ami majdnem olyan jó, mint a tágabb népesség 52%-os továbbtanulási aránya. A különbség a nők helyzetéből adódik.

a study of Sydney’s Lebanese Muslim community found that 45 per cent of the parents had left school before the equivalent of Year 10; in contrast, virtually all their children had completed upper secondary school, with the majority continuing to TAFE or university. Moreover, that difference in educational attainment has translated into sustained upward mobility: although 35 per cent of the fathers were manual labourers, only 10 per cent of the male children are; and while barely 3 per cent of the parents were in the professions, some 20 per cent of their children have professional jobs.

Egy tanulmány a sydney-i muszlimok körében azt találta, hogy amíg a szülők 45%-a nem fejezte be a 10. évet az iskolában (ez kb. a 9. évnek felelne meg a magyar számítás szerint), addig a gyerekeik mind befejezték és a többség tovább is tanult.
Az oktatási eredmény a társadalmi emelkedésben is tükröződik, mert amíg az apák 35%-a volt fizikai munkás, a fiaiknak már csak 10%-a lett az. Az apák 3%-a, de a fiúknak már 20%-a végez felsőfokú végzettséget igénylő munkát.

Az igazi különbség tehát nem itt van, hanem valahol másutt. A muszlimok áldozatnak érzik magukat és másokat hibáztatnak.

For example, only 13 per cent of Australian-born Lebanese Christians strongly believe governments need to do more to advance the position of migrants; but 54 per cent of Australian-born Lebanese Muslims do.

Az Ausztráliában született libanoni keresztényeknek csak 13%-a gondolja azt, hogy a kormány többet is tehetne a bevándorlók helyzetének javítására, ellentétben az Ausztráliában született libanoni muszlimok 54%-ával. Ez elég jelentős különbség, hiszen ha a vallást nem számítjuk, akkor teljesen azonos a két népesség.

Az eredeti cikk. (Csak előfizetőknek:)

Itt valaki beidézte az egészet.

Standard