Kijelentkezés

A varsói magyar követség honlapján találta ezt a közleményt Alexandra:

Ideiglenes tartózkodás/letelepedés

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásról szóló 1992. évi LXVI. tv. módosítása okán 2013. március 1-től megszűnt a három hónapon túli (ideiglenes) külföldi tartózkodás bejelentésének lehetősége, továbbá megszűnt annak lehetősége, hogy külföldön élő magyar állampolgár kérje adatainak a nyilvántartásból való törlését.

A módosult törvény értelmében a polgárok vagy Magyarországon, vagy külföldön élő állampolgárként szerepelnek a nyilvántartásban.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az unió területén továbbra is csak egy állandó lakcímmel lehet rendelkezni. Amennyiben az EU polgár 90 napot túlmenően tartózkodik egy tagállam területén, így Lengyelországban is, akkor köteles bejelentenie külföldön tartózkodását a külföldön történt letelepedés jogcímen. Ezt vagy Magyarországon, vagy nagykövetségünk konzuli hivatalában is megteheti. Nem változott az a szabály sem, miszerint a külföldön történő letelepedés bejelentésével a bejelentőnek le kell adnia személyi igazolványát és lakcímkártyáját. Ez azonban nem zárja ki a magyarországi tartózkodási hely létesítését, melyet Magyarországon, személyesen a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnál lehet bejelenteni. Ha a magyar állampolgár később visszatelepül Magyarországra, állandó lakcímet létesít, ismét igényelhet személyi igazolványt és lakcímkártyát.

Külföldön tartózkodása során a személyazonosságot és az állampolgárságot az érvényes magyar útlevél igazolja.

A személyi igazolvány és a lakcímkártya leadása nincs kihatással az állampolgárságra, mely a továbbiakban is az érvényes útlevéllel igazolható.

(Az 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 5.§

(2) a polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él.

(3) a polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol – lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik).

Standard