Belső vándorlás

Ausztrálián belül is történik átvándorlás egyik helyről a másikra. Egy történelmi folyamat, a nagyvárosokba özönlés, most megfordulni látszik.

Sydney’s reputation as a gateway city for immigrants is also slipping, with more newcomers favouring Melbourne, and others encouraged to start off in the regions.

Sydney, mint a bevándorlás kapuja, háttérbe szorul. Az újonnan érkezők Melbourne-t és kevésbé népes környékeket választanak inkább.

http://www.theaustralian.com.au/news/na … 6016791576

Standard