Élettársi együttélés Magyarországon

Ausztráliába szeretnél bevándorolni és párkapcsolatban élsz? Jegyeztesd be a kapcsolatot a közjegyzőnél! Sokkal könnyebb lesz a párkapcsolat bizonyítása.

http://www.origo.hu

Idén januártól az egymással élettársi kapcsolatban élő nagykorú, nem cselekvőképtelen személyek bármely közjegyző előtt, nyilatkozhatnak élettársi kapcsolatuk fennállásáról, és kérhetik annak a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) által vezetett nyilvántartásba való vételét.
Az elektronikus adatbázisba történő felvételt akár az egynemű, akár a különnemű élettársak közösen kérhetik, míg az élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot bármelyik élettárs egyedül is megteheti.
Feltétel, hogy az élettársak nem állnak egymással házasságban, bejegyzett élettársi kapcsolatban, sem egyenes ági rokonságban, vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban, illetve egyiküknek sem áll fenn harmadik személlyel házassági életközössége, bejegyzett élettársi kapcsolata, vagy élettársi kapcsolata.
A nyilvántartásba újabb élettársi nyilatkozat addig nem jegyezhető be, amíg a korábban nyilvántartásba vett élettársi kapcsolat fennállását az élettársi nyilvántartás igazolja. (Figyelem, nem az úgynevezett bejegyzett élettársi kapcsolatról beszélünk!)

A nyilvántartás előnyei
A nyilvántartásban együtt szereplőkről vélelmezni kell, hogy addig, amíg mindkettőjük él és másként nem nyilatkozik, vagy házasságot nem köt valakivel, élettársi kapcsolatban élnek, és ez a vélelem megkönnyíti a bizonyítást egy későbbi esetleges jogvita során.
Például: különnemű élettársak esetében nem szükséges apai elismerő nyilatkozatot tennie annak az élettársnak, aki az anyával a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő, vagy annak egy része alatt az élettársi nyilatkozatok nyilvántartása által igazolt élettársi kapcsolatban élt.
A MOKK elnöke, dr. Tóth Ádám rámutatott: a nyilvántartási rendszer és a vélelem révén mind az állampolgárok, mind a hatóság bizonyítási eszközhöz jutnak, amely lényegesen leegyszerűsít több eljárást, amelynek köszönhetően mindenki időt, költséget takarít meg.
A nyilvánvaló előnyök közt szerepel, hogy az egyszeri költség alapján bejegyzésre került nyilatkozat nehézségek és kétségek nélkül, közhitelesen bizonyítja a családjogi jellegű kapcsolat fennállását, és a bizonyítási teher már nem a nyilatkozókat érinti.

Magyar nő, francia férfi
Magyar és külföldi párok is megjelentek már az irodákban, legutóbb egy francia férfi és egy magyar hölgy kérte a bejegyzést, mert közös gyermekük pár hónapon belül történő megszületése előtt rendezni kívánták a helyzetet, az apaság vélelmének kérdését.
Franciaországban egyébként hosszú évek óta létezik hasonló jogintézmény, az úgynevezett PACS-szerződés (Pacte civil de solidarité), amely szabályozott viszonyt teremt a felek közt, és szintén nagy népszerűségnek örvend – mondta el a MOKK elnöke.
A közjegyzői kamarai nyilvántartás a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásból is származó adattartalommal nemcsak a személyek nyilatkozatait, hanem esetlegesen a családi állapotuk megváltozását (házasságkötést, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését), illetve halálukat is közhitelesen tanúsítja – a bejegyzésének időpontjától számított száz évig.

 

Standard